Publikováno

Kvalitní prostředky balistické ochrany dostupné pro každého příslušníka Policie.

Před několika měsíci jste jistě zaregistrovali skutečnost, že vybraným útvarům policie české republiky byly dodány přinejmenším diskutabilní prostředky balistické ochrany jednotlivce, přičemž označení tohoto problému jako diskutabilního lze směle označit za velmi diplomatický termín. Dle našeho profesionálního názoru je zcela nepřípustné, aby podobné machinace ve svém konečném důsledku ohrožovali zdraví a v neposlední řadě i životy příslušníku kterékoliv z ozbrojených sborů České republiky.

Proto jsme velmi rádi přislíbili účast na osvětových workshopech, jejichž hlavním cílem je seznámit koncové uživatele na všech úrovních výkonu funkce či služby s tím, co je možné v současné době, mimo jiné vzhledem k inovacím v oboru balistiky, nabídnout respektive požadovat. I když je to někdy velmi náročné a znamená to pro nás neustálé  přesuny v řádech stovek kilometrů, které musíme rovněž zkoordinovat s našim pracovním programem, rádi objíždíme vybrané akce a následně policejní útvary. V poslední době jsme se jako hrdý partner zúčastnili např. zasedání Unie Bezpečnostních Sborů na Policejní Akademii v Praze či mezinárodní soutěže SPJ v Brně nad níž převzalo oficiální záštitu Policejní prezidium a v neposlední řadě rovněž odborného sympózia na téma novinky v balistice, pořádané rovněž Policejním prezídiem. Reportáž z jedné takové akce si můžete prohlédnout zde.

Spolu s ostatními seriózními dodavateli tak věříme, že s  konečnou platností postupně ustane éra podivných výběrových řízení, v jejichž důsledku je nabízeno předražené nekvalitní zboží nebo naopak cenově extrémně podhodnocené zboží, jehož nasazení, jak se ukázalo, by v praxi mohlo představovat fatální selhání s nedozírnými následky na zdraví či život koncového uživatele.